گزارش تصویری – بازدید نمایندگان شرکت توکاریل

توکاریل

نمایندگان شرکت توکا ریل از کارخانه اصفهان کفریز بازدید کردند.

امتیاز دهی به این مطلب
Facebook
Twitter
LinkedIn
توکاریل

با ما در تماس باشید