گزارش تصویری – بازدید نمایندگان راه آهن جمهوری اسلامی

بازدید نمایندگان راه آهن جمهوری اسلامی از کارخانه اصفهان کفریز

نمایندگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از کارخانه اصفهان کفریز بازدید کردند.

امتیاز دهی به این مطلب
Facebook
Twitter
LinkedIn
بازدید نمایندگان راه آهن جمهوری اسلامی از کارخانه اصفهان کفریز

با ما در تماس باشید